• За нас

 • Услуги

 • Запитване за оферта

 • Контакти

 • Доставка

  Прием на стоки за складиране
  Приемане на заявки за доставка
  Физическа проверка
  Документална проверка
  Разопаковане
  Етикетиране. • Съхранение

  Подреждане на продукти
  Поддържане на стокови наличности
  Спазване на принципите FIFO (First in, First out)/ FEFO       (First expired, First out)
  Управление на складово стопанство чрез WMS
  Управление на наличности
  Управление на несъответстващ продукт, блокирана и       бракувана стока.

 • Транспорт

  Подготовка на стоките за експедиране
  Снабдяване
  Дистрибуция
  Управление на върнати продукти
  Управление на несъответстващ продукт, блокирана и       бракувана стока.

 • Допълнителни услуги

  3PL
  Cross-docking
  Управление на риска
  Опаковане и разопаковане
  Етикетиране
  Образуване на комплекти (вкл. разпадане и       проследяване)
  Инвентаризация
  Палет мениджмънт
  Управление на документооборота
  Справки

 • Защо да изберете Телекомплект Логистика

  Наличие на валидирана складова и счетоводна програма.
  Интеграция на нашата система със системата на клиента.
  Ефективно функциониращ Back office в подкрепа на нашите клиенти.
  Ефективно функциониращ Back office в подкрепа на нашите клиенти.
  Ориентираност към клиента и резултатите.


 •  

   

  Гъвкавост към променящите се изисквания и приоритети.
  Конкурентни цени.
  Сертифицирана Система за управление на качеството, околната среда,
        здраве и безопасност при работа.
  Богат опит и познания по различни проекти в сферата на съхранението и      дистрибуцията на продукти

Всички права запазени ©2018: Телекомплект АД