Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg

Договорната логистика означава дистрибуция на стоката директно от производителя/ вносителя до клиента, без складиране и без наличието на дейности, свързани с манипулиране със стоките (или с минимални такива). При този тип услуга, стоката се позиционира директно в зона за екпедиция, без приемането й за съхранение в палето зоната. Предимствата на договорната логистика са:

  • Минимизиране на дейностите по манипулиране със стоките;
  • Намаляване на необходимостта от съхранение на продуктите в склад, следователно намаляване на необходимостта от големи складови площи;
  • Намаляване на разходите за персонал, поради липсата на дейности като опаковане и съхранение;
  • Намаляване на времето за доставка до крайния клиент, което води до повишаване на клиентската удовлетвореност;
  • Възможност за намаляване на транспортните разходи чрез транспортиране на стоката в пълен камион.

За някои продукти е изключително подходящо приложението на услугата Cross-docking, например:

  • Нетрайни продукти, изискващи незабавно изпращане.
  • Висококачествени продукти, които не изискват извършването на качествен контрол при получаването им;
  • Продукти, които предварително са маркирани и етикетирани, и са готови за продажба към клиентите;
  • Рекламни материали и артикули;
  • Основни продукти с постоянно търсене или с незначителни промени в търсенето.