Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg
  • Комисиониране
  • Pick & pack
  • Подготовка на заявки за експедиция;
  • Снабдяване;
  • Дистрибуция;
  • Претоварване.