Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg
  • 3PL;
  • Cross-docking (Договорна логистика);
  • Управление на риска;
  • Опаковане и разопаковане;
  • Етикетиране;
  • Образуване на комплекти/ промопакети (вкл. разпадане и проследяване);
  • Инвентаризация;
  • Палетмениджмънт;
  • Управление на документооборота;
  • Справки.