Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg
  • Подреждане на продукти
  • Поддържане на стокови наличности
  • Спазване на принципите FIFO (First in, First out)/ FEFO (First expired, First out)
  • Управление на складово стопанство чрез WMS
  • Управление на околната среда (мониториране на температура и влажност)
  • Управление на наличности
  • Управление на несъответстващ продукт, блокирана и бракувана стока.