Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg

Допълнителни услуги

3PL; Cross-docking (Договорна логистика); Управление на риска; Опаковане и разопаковане; Етикетиране; Образуване на комплекти/ промопакети (вкл. разпадане и проследяване); Инвентаризация; Палетмениджмънт; Управление на документооборота;...

Експедиция и транспорт

Логистичен център Телекомплект Логистика предлага услуги по експедиция и транспорт на стоки, които включват следните дейности:   Комисиониране Pick & pack Подготовка на заявки за експедиция; Снабдяване; Дистрибуция; Претоварване.   Вижте още: Доставка на стоки |...

Съхранение на стоки

Логистичен център Телекомплект Логистика предлага услуги по съхранение на стоки, които включват следните дейности:   Подреждане на продукти Поддържане на стокови наличности Спазване на принципите FIFO (First in, First out)/ FEFO (First expired, First out)...

Доставка на стоки

Товаро-разтоварни дейности Прием на стоки за складиране Приемане на заявки за доставка Физическа проверка Документална проверка Разопаковане Палетизиране...