Тел.: +359 887 439 713 office@logistic.bg

Cross-docking или договорна логистика означава дистрибуция на стоката директно от производителя/вносителя до клиента, без складиране и без наличието на дейности, свързани с манипулиране със стоките (или с минимални такива). Важното при този тип услуга е, че стоката се позиционира директно в зона за екпедиция, без приемането й за съхранение в палето зоната.

 

Предимствата на договорната логистика са:

  • Минимизиране на дейностите по манипулиране със стоките;
  • Намаляване на необходимостта от съхранение на продуктите в склад, следователно намаляване на необходимостта от големи складови площи;
  • Намаляване на разходите за персонал, поради липсата на дейности като опаковане и съхранение;
  • Намаляване на времето за доставка до крайния клиент, което води до повишаване на клиентската удовлетвореност;
  • Възможност за намаляване на транспортните разходи чрез транспортиране на стоката в пълен камион.

 

Договорна логистика е изключително подходяща за някои групи продукти, например:

  • Нетрайни продукти, изискващи незабавно изпращане;
  • Висококачествени продукти, които не изискват извършването на качествен контрол при получаването им;
  • Продукти, които предварително са маркирани и етикетирани, и са готови за продажба към клиентите;
  • Рекламни материали и артикули;
  • Основни продукти с постоянно търсене или с незначителни промени в търсенето.

Телекомплект Логистика предлага услугата Cross-docking (договорна логистика) , както и богата гама други логистични услуги.